Werkwijze

Voor elk project stellen wij een projectteam samen. Dit team bestaande uit onze medewerkers en vaste partners zoals tekenaars, engineers, projectleider, monteurs, werkvoorbereider en een VGM coördinator.

Het projectteam stelt tijdens de voorbereidingsfase – in overleg met de opdrachtgever – een uitvoeringsplan, werktekeningen en VGM plan op. Als deze zijn goedgekeurd volgt de uitvoeringsfase.

Wij streven naar een efficiënte en optimale uitvoering. Tijdens de werkzaamheden wordt de planning nauwlettend in de gaten gehouden, vindt er regelmatig (coördinatie-)overleg plaats én voeren we werkplekinspecties uit. Op deze manier houden we de lijnen kort, wordt de kwaliteit bewaakt en veiligheid gewaarborgd.